سرور کلاس مجازی/جلسات آنلاین

کلاس یا جلسات آنلاین را بروی سرور ایران و بدون مشکل کاهش سرعت برگذار کنید

پلان ۱

40 کاربر همزمان
نامحدود آدرس اختصاصی (دامنه)
60 گیگابایت حافظه NVMe
ترافیک نامحدود
امکان ضبط کلاس
امکان مدیریت کاربران

پلان ۲

۶۰ کاربر همزمان
نامحدود آدرس اختصاصی (دامنه)
۹۰ گیگابایت حافظه NVMe
ترافیک نامحدود
امکان ضبط کلاس
امکان مدیریت کاربران

پلان ۳

۱۰۰ کاربر همزمان
نامحدود آدرس اختصاصی (دامنه)
۲۰۰ گیگابایت حافظه NVMe
ترافیک نامحدود
امکان ضبط کلاس
امکان مدیریت کاربران