پشتیبانی وردپرس

پشتیبانی وب سایت وردپرس خود را به ما بسپارید

پلن ۱

وب سایت‌های عادی
بروزرسانی وردپرس
بروزرسانی افزونه‌ها نصب شده (در صورت داشتن لایسنس امکان پذیر است)
بروزرسانی پوسته‌ها نصب شده (در صورت داشتن لایسنس امکان پذیر است)
فقط یک وب سایت در ماه
این پلن شامل وب سایت‌های فروشگاهی یا چند وب سایت نمی باشد.

افزودن صفحه المنتور

طراحی صفحه در المنتور
یا افزودن یک صفحه به وردرپس

پلن ۲

وب سایت‌های فروشگاهی
بروزرسانی وردپرس
بروزرسانی افزونه‌ها نصب شده (در صورت داشتن لایسنس امکان پذیر است)
بروزرسانی پوسته‌ها نصب شده (در صورت داشتن لایسنس امکان پذیر است)
فقط یک وب سایت در ماه
این پلن شامل وب سایت‌های عادی، چند فروشندگی یا چند وب سایت نمی باشد.

پلن ۳

وب سایت‌های فروشگاهی چند فروشندگی
بروزرسانی وردپرس
بروزرسانی افزونه‌ها نصب شده (در صورت داشتن لایسنس امکان پذیر است)
بروزرسانی پوسته‌ها نصب شده (در صورت داشتن لایسنس امکان پذیر است)
فقط یک وب سایت در ماه
این پلن شامل وب سایت‌های عادی، فروشگاهی عادی یا چند وب سایت نمی باشد.

پلن ۴

وب سایت‌های وردپرس دارای شبکه یا چند وب سایت
بروزرسانی وردپرس
بروزرسانی افزونه‌ها نصب شده (در صورت داشتن لایسنس امکان پذیر است)
بروزرسانی پوسته‌ها نصب شده (در صورت داشتن لایسنس امکان پذیر است)
فقط یک وب سایت در ماه
این پلن شامل وب سایت‌های عادی، فروشگاهی یا چند فروشندگی نمی باشد.