هاست دایرکت ادمین - ایران

پلن ۲۰۰ مگابایت - هاست ایران 0 موجود است

200 مگابایت فضا - پهنای باند 2.5 گیگابایت - پارک دامین ندارد - دامنه اضافی ندارد - 1 پایگاه داده - دیگر امکانات نامحدود

پلن ۵۰۰ مگابایت - هاست ایران 1 موجود است

۵۰۰ مگابایت فضا - پهنای باند 5 گیگابایت - ۵ پارک دامین - ۵ پایگاه داده - دیگر امکانات نامحدود

پلن ۱۰۲۴ مگابایت - هاست ایران 0 موجود است

۱۰۲۴ مگابایت فضا - پهنای باند 15 گیگابایت - 10 پارک دامین - 10 پایگاه داده - دیگر امکانات نامحدود

پلن ۲۰۴۸ مگابایت - هاست ایران 0 موجود است

۲۰۴۸ مگابایت فضا - پهنای باند 30 گیگابایت - ۲۰ پارک دامین - ۲۰ پایگاه داده - دیگر امکانات نامحدود